Parafia Kępki

Historia

Rys Historyczny

Obecny kościół w Kępkach został wybudowany w 1985 roku przez ks. Henryka Kilaczyńskiego jako kościół filialny parafii w Marzęcinie. Poświęcenia kościoła dokonał Biskup Gdański Tadeusz Gocłowski dnia 15 czerwca 1985.Biskup Elbląski dr Andrzej Śliwiński dekretem z dnia 1 listopada 1992 roku erygował parafię p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Kępkach. Pierwszym jej proboszczem został ks. Jerzy Piątkowski, dotychczasowy wikariusz parafii w Marzęcinie.

Parafia obejmowała wioski Kępki, Stobna, Bielnik Drugi i Janowo. Dekretem z dnia 16 stycznia 2003, Biskup Elbląski Andrzej Śliwiński, włączył do parafii Kępki część miejscowości Kępiny Małe (dotychczas w całości należącej do parafii w Marzęcinie). W parafii istniała jedna kaplica filialna w Bielniku II, która mieściła się w świetlicy dawnego PGR. Kaplica została zlikwidowana w 2003 roku, a mieszkańcy Bielnika II i Janowa uczęszczają od tej pory do kościoła parafialnego w Kępkach.

Jednym z wieloletnich problemów parafii był brak samodzielnej plebanii – co często podkreślali Biskupi Elbląscy w dokumentach wizytacyjnych. Kolejni proboszczowie, w latach 1992-2002, zamieszkiwali w wynajmowanych domach albo w malutkim pokoiku usytuowanych na piętrze kościoła. Ustanowiony proboszczem w dniu 22 kwietnia 2002 roku ks. Grzegorz Królikowski podjął się intensywnej rozbudowy dotychczasowego kościoła. Do dotychczasowego kościoła dobudowane zostały dwa skrzydła boczne, w których znalazły się pomieszczenia mieszkalne dla proboszcza i część duszpasterska (2 sale na spotkania grup działających przy parafii). Nowa część kościoła została uroczyście poświęcona dnia 16 sierpnia 2003 roku przez Biskupa Pomocniczego Diecezji Elbląskiej dra Józefa Wysockiego.

1 lipca 2021 roku doszło do najtragiczniejszego wydarzenia w dziejach parafii – w płomieniach stanął kościół. Pożar zajął frontową część świątyni. W akcji gaśniczej uczestniczyło 21 jednostek straży pożarnej. Ogień udało się opanować. Niestety w znacznej części spaleniu uległ dach oraz wewnętrzna podbitka, zniszczony został także ogromny witraż stanowiący przednią część budynku.

Dzięki wielkiej determinacji parafian i wsparciu wielu ludzi dobrej woli, pod przewodnictwem proboszcza ks. Dariusza Kuleckiego, udało się odbudować wszystko, co zostało zniszczone przez pożar i przywrócić kościołowi jego blask. Prace remontowe prowadzone w latach 2021-2023 dopełniły dzieła odbudowy dzięki czemu obecnie całość obiektu tak z zewnątrz jak i wewnątrz jest po gruntownym remoncie.

Proboszczowie i administratorzy parafii

 • ks. Jerzy Piątkowski – proboszcz (1992-1994)
 • ks. Ludwik Butkiewicz – administrator (1994-1995)
 • ks. Tomasz Browarek – administrator (marzec-czerwiec 1995)
 • ks. mgr Krzysztof Bałbaczyński – proboszcz (1995-1999)
 • ks. Adam Sokólski – administrator (1999-2001)
 • ks. mgr Krzysztof Kamiński – proboszcz (2001)
 • ks. Adam Sokólski – administrator (2001-2002)
 • ks. dr Ryszard Szczęsny – proboszcz (2002)
 • ks. mgr lic. Grzegorz Królikowski – proboszcz (2002-2008)
 • ks. dr Mariusz Pietrzykowski – proboszcz (2008-2013)
 • ks. dr Dariusz Kulecki – proboszcz (2013- )